Rx.Mission

Het zaak- en objectgericht werken in het omgevingsdomein.

Een DSO-verzoek behandelen of een milieu controlebezoek uitvoeren? Heeft u hulp van een ketenpartner nodig bij het nemen van een beslissing? Wilt u al uw gegevens binnen Rx.Mission delen met andere systemen? Is het Omgevingswet en Common Ground proof? Onze VTH-oplossing Rx.Mission ondersteunt gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten bij het zaakgericht (samen)werken in het Omgevingsdomein.

Rx.Mission geeft u ondersteuning op drie belangrijke pijlers:

Dé VTH-applicatie anno 2021 die u ondersteunt bij zaakgericht werken, objectgericht werken en in het samenwerken met uw ketenpartners. Rx.Mission ondersteunt u met drie belangrijke pijlers om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. 

 • Procesondersteuning: ondersteuning bij zaakgericht werken en bij het afhandelen van uw werkprocessen.
 • Omgevingsdossier: locatiegegevens makkelijk vinden en eenvoudig gebruiken om risicogericht toezicht uit te voeren
 • Samenwerkingsruimte: DSO-verzoeken veilig digitaal ontvangen en uitwisselen met ketenpartners. 

3 pijlers Rx.Mission VTH

 

 

Procesondersteuning

Overzicht van alle binnengekomen zaken, uitgezette adviezen of nieuwe signalen? Procesondersteuning ondersteunt u in de dagelijkse uitvoering van het zaakgericht werken. Zowel voor het Omgevingswetdomein, als voor de domeinen APV, Evenementen en Bijzondere Wetten. 

Naadloze aansluiting op vakinhoudelijke werkzaamheden 

Dit maakt procesondersteuning uniek. Doorloopt u het werkproces? Dan navigeert u met één druk op de knop naar een specifiek scherm om een taak uit te voeren. Passend bij de vakinhoudelijke functionaliteit die op dat moment nodig is. Bijvoorbeeld om een vergunningsaanvraag inhoudelijk te toetsen, de legesartikelen toe te passen of om het besluit vast te leggen. Visma Roxit levert en onderhoudt een basisinrichting gebaseerd op de Omgevingswet. Zo kunt er van op aan dat de software altijd up-to-date is met de laatste ontwikkelingen. 

Omgevingsdossiers

​​​​​​​In het Omgevingsdossier krijgt u volledig inzicht in de actualiteit én de historie van een locatie. Per locatie kunt u specifieke gegevens registreren over de risico’s binnen uw leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld activiteiten, voorzieningen waaronder tankinstallaties of brandmeldinstallaties, milieucategorieën bij inrichtingen, aantal bewoners of bezoekers bij gebouwen, aantal bezoekers bij evenementen en gebruiksfuncties. Een goede registratie zorgt ervoor dat de Toezichthouder, voor zijn controlebezoek, weet wat er op de locatie speelt. 

Binnen het Omgevingsdossier ziet u o.a.:

 • Geografische en administratieve informatie over de locatie.
 • Wie er bij betrokken zijn
 • Welke voorschriften uit de voorschriftenbibliotheek voor die locatie gelden.

Samenwerkingsruimte

De pijler Samenwerkingsruimte helpt organisaties bij het organiseren van de samenwerking op verzoeken, meldingen en informatieberichten. Het maakt het voor veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten mogelijk met al hun ketenpartners op dezelfde wijze te werken. Van ieder verzoek of melding geeft de Samenwerkingsruimte u overzicht waarop de belangrijkste gegevens en gebeurtenissen terug te vinden zijn over de samenwerking.

Zo ziet u over welke activiteiten het verzoek gaat, welke bijlages er zijn meegestuurd, welke adviesdocumenten zijn toegevoegd en welke organisatie op welk moment advies heeft gevraagd en geleverd. Ook gebeurtenissen uit bijvoorbeeld het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), zoals het indienen van aanvullingen, worden getoond.

 

Toekomstbestendig 

Squit 20/20 en Rx.Mission zijn beide gebaseerd op de drie pijlers en Omgevingswetproof. Het verschil is dat Rx.Mission een nieuwe versie van de Procesondersteuning en documentcreatie kent. Hierdoor werken we naar een optimale integratie van de drie pijlers om de eindgebruiker op het juiste moment de juiste gegevens te tonen

Common Ground 

Visma Roxit maakt binnen Rx.Mission gebruik van architectuurprincipes van Common Ground. Data wordt eenmalig opslagen, maar blijft  wel toegankelijk voor andere systemen binnen en buiten uw organisatie door het toepassen van de ZGW api’s. Door het gebruik van ZGW api’s is het eenvoudig om andere systeem aan te sluiten op Rx.Mission om bijvoorbeeld zaak- of documentgegevens in te zien of te bewerken. 
 

 

​​​​​​​fysieke leefomgeving​​​​​​​

Nog even kort over Rx.Mission: 

 • Zaak- en objectgericht werken én samenwerken met uw ketenpartners
 • Een SaaS-oplossing
 • Overzichtelijke werkvoorraad 
 • Locatiegegevens
 • Omgevingswet proof
 • Direct toegepast op de architectuurprincipes van Common Ground.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ondersteunen van werkprocessen in de omgevingsdiensten.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales VTH
088 217 34 00
info@roxit.nl
Contact