Inzien

Het digitaal ter inzage leggen van documenten voor uw burgers en bedrijven op basis van Wet elektronische publicaties (Wep)

Module Inzien

De Wet elektronische publicaties (Wep) is sinds 1 juli 2021 van kracht.
Twee verplichtingen uit de Wep treden later in werking:

  • Sinds 1 juli 2022 is het verplicht om alle geldende beleidsregels in geconsolideerde vorm in de decentrale wettenbank op te nemen.
  • 1 januari 2023 is de (beoogde) datum waarop de verplichting ingaat om stukken ook digitaal ter inzage te leggen. Vanaf het moment dat deze verplichting ingaat, moeten documenten die nu fysiek ter inzage worden gelegd, ook digitaal beschikbaar worden gesteld.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting en het digitaal ter inzage leggen zo simpel mogelijk te houden, ontwikkelen wij de module Rx.Mission Inzien. Met de inzet van deze module kunt u uw service richting burgers en bedrijven verhogen. Naast het publiceren van de VTH beschikkingen, heeft u ook de mogelijkheid om andere aanvragen en beschikkingen binnen Rx.Mission te publiceren via deze module. Kortom, een oplossing waarmee u op eenvoudige wijze documenten digitaal ter inzage kunt leggen gedurende de inzageleggingstermijn.

Module inzien

Stadszicht​​​​​​​

In bovenstaande voorbeelden ziet u hoe de pagina er uitziet op een mobiel device en als webpagina.

​​​​​​​​​​​​​​Functionaliteiten en voordelen voor u op een rij

  • Visma Roxit levert een publiek toegankelijke website die op heldere wijze de ter inzage liggende documenten toont.
  • De pagina is geoptimaliseerd voor mobiele toestellen.
  • De website heeft een herkenbare opmaak met een logische overgang van de publicatie op Officiële Bekendmakingen naar de ter inzage liggende bijlagen.
  • Alle vereiste informatie die nodig is voor de terinzagelegging wordt automatisch toegevoegd.
  • De (link naar) documenten wordt automatisch verwijderd als de ter inzage termijn is verstreken.
  • Uw administratie realiseert een significante tijdbesparing.
  • De module Rx.Mission Inzien is geschikt om te gebruiken voor alle Wabo en OW zaaktypen

De module Rx.Mission Inzien sluit aan op - en is alleen te gebruiken in combinatie met - de module “Rx.Mission Publicatie DROP”, zodat u tijdens het publicatieproces met slechts enkele eenvoudige handelingen de te publiceren bijlages selecteert. De documenten worden automatisch gepubliceerd en daarbij gerelateerd aan de publicatie in Officiële bekendmakingen.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ondersteunen van werkprocessen in de omgevingsdiensten.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Tonny Verloop
088 217 34 00
tonny.verloop@roxit.nl