Rx.Base

Beleidssoftware voor de Omgevingswet

Met Rx.Base hebben gemeenten, provincies en waterschappen een innovatief en krachtig instrument om omgevingsdocumenten te maken, te onderhouden en uit te wisselen met de landelijke voorziening.

Plansoftware voor de Omgevingswet

Digitaal werken is een randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de Omgevingswet. De overheid ontwikkelt een Digitaal Stelsel Omgevingswet, afgekort het DSO.

Nieuwe technieken, standaarden en procedures hebben hun plek in Rx.Base. De gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing van Visma Roxit, waarmee u het onderhouden van uw beleidsinstrumenten en het beschikbaar maken hiervan op het DSO eenvoudig en snel in uw dagelijkse routine kunt inpassen.

Met onze jarenlange ervaring in het domein van de fysieke leefomgeving geven we vorm aan de door de VNG gedefinieerde componenten met bijbehorende eisen en wensen.

De logische programmastructuur van Rx.Base creëert samenhang tussen die componenten en vormt daarmee een natuurlijke werkomgeving voor alle betrokken afdelingen.

Maquette

Natuurlijk samenwerken

Visma Roxit werkt gestaag aan standaard cloud-software die voor alle gebruikers voelt als maatwerk. Daarbij houden we rekening met verschillende gebruikersgroepen. Enerzijds de gemeenten en waterschappen die als bronhouders regie voeren over het beheer van hun omgevingsdocumenten. Anderzijds externe adviesbureaus die door bronhouders naast advies ook veelvuldig bij dat beheer worden ingezet. Elk van deze gebruikersgroepen heeft specifieke wensen met daarbij behorende functionaliteiten. Rx.Base kent dan ook twee varianten:

Rx.Base Object

​​​​​​​​​​​​​​Rx.Base Object is onze oplossing voor gemeenten en waterschappen. Het geeft volledige controle over het beheer van uw omgevingsdocumenten en regie in samenwerking met externe adviseurs.

Rx.Base sluit naadloos aan op de brede scope van de Omgevingswet en biedt alle daarvoor samenhangende componenten, standaarden en technieken die u nu nodig heeft. We hebben ook de nabije toekomst in beeld, waarin synergie met uw afdeling vergunningen, toezicht en handhaving meer en meer gestalte krijgt.

Inbedding binnen uw werkomgeving met oog voor het zaakgericht werken, duurzame toegankelijkheid ketensamenwerking vraagt belangrijke keuzes. Keuzes waarbij Common Ground een hoofdrol speelt.

Samenwerken
​​​​​​​

Rx.Base Connect

​​​​​​​​​​​​​​Eenmansbedrijf of ingenieursbureaus: met Rx.Base Connect krijgt u altijd een passende oplossing.

Landelijke uitwisselstandaard

Werken aan omgevingsdocumenten van alle gemeenten of waterschappen ongeacht welke software hier wordt gebruikt, mits de landelijke uitwisselstandaard volledig wordt ondersteund.

Rx.Base + Rx.Base

Connect betekent dat u ook een directe verbinding kunt maken met een planprocedure binnen een Rx.Base Object omgeving van een gemeente of waterschap. Optimaal samenwerken zonder de extra inspanningen die horen bij uitwisselen van bestanden.

Verbinding

​​​​​​​​​​​​​​

Rx.Base Object en Connect​​​​​​​

Planvorming

Het inrichten van onze leefomgeving.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Planvorming
088 217 34 00
ro.sales@roxit.nl
Contact