Certificering

Het is voor onze klanten essentieel dat vertrouwelijke en privacygevoelige informatie niet op straat komt te liggen.
Met de diverse ISO en NEN certificeringen die wij behaald hebben, heeft u de zekerheid dat informatiebeveiliging in onze bedrijfsvoering voorop staat.

Certificaat Informatiebeveiliging ISO 27001, ISO27017, ISO27018 en NEN7510

Organisaties krijgen bijna dagelijks te maken met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. Onze klanten willen de zekerheid dat er zorgvuldig met hun gegevens en informatie wordt omgegaan. Informatiebeveiliging is dan ook een cruciaal aspect in onze bedrijfsvoering. Visma Roxit is dan ook al sinds 2017 ISO 27001 gecertificeerd (actuele Verklaring van Toepasselijkheid). Een ISO 27001 certificeringstraject is geen eenmalige exercitie. Wanneer je het ISO 27001 certificaat hebt behaald, sta je als organisatie eigenlijk pas aan het begin van een continu verbeterproces. Door continue monitoring, verbetering, audits en corrigerende maatregelen borgen we de veiligheid van informatie in onze organisatie. Jaarlijks vindt er een heraudit plaats en 1 keer per 3 jaar een hercerficering. Daarnaast is het ECM product Rx.Enterprise (InProces) gecertificeerd op ISO27017, ISO27018 en NEN7510.

Werkend achter laptop

Kantoortoren

Certificaat Kwaliteit ISO9001 en Milieu ISO14001

Continu verbeteren is binnen Visma Roxit een belangrijk streven. Daarom zijn het Visma Roxit Kwaliteitsmanagementsysteem en Milieumanagementsysteem gebaseerd op de ISO9001 en ISO14001 norm. Dat helpt ons om onze interne organisatie te optimaliseren, structureren en te zorgen voor een uniforme werkwijze. Jaarlijkse opvolgaudits garanderen u dat wij ook na het behalen van de certificeringen aan de normeisen blijven voldoen.

Certificaat NEN 2082 en ISO16175

NEN 2082 is een landelijke norm voor het organiseren van informatie. De standaard telt 155 functionele eisen. Het certificaat NEN 2082 toont aan dat de betreffende softwareproducten voldoen aan de 155 eisen van informatie- en archiefmanagement. Zo kunt u er van op aan dat de opslag, bewaartermijnen, beveiliging, vernietiging en overdracht van informatie binnen de applicaties voldoen aan de (wettelijke) eisen. 
Een uitbreiding op de NEN2082, is de norm ISO16175. Deze norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA). Onze oplossingen Rx.Zone Archiveren en Rx.Enterprise InProces zijn NEN2082 gecertificeerd. Rx.Enterprise (InProces) is daarbij ook ISO16175 gecertificeerd.

Rotonde

Microsoft Gold Certified Partner

Visma Roxit is Microsoft Gold Certified Partner. Dit is de hoogst haalbare onderscheiding binnen de Microsoft®-competenties. Deze Gold-status kent Microsoft alleen toe aan partners die duidelijk hebben bewezen dat ze over brede ervaring en kennis beschikken op het vlak van Microsoft-producten en Microsoft-oplossingen. Binnen Visma Roxit is Squit XO getoetst en goed bevonden op product-, kennis- en projectresultaten en referenties. Deze erkenning lever een breed pakket aan voordelen waaronder toegang tot producten, training en algemene ondersteuning. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening en advies nog beter op uw wensen en behoeften afstemmen.​​​​

Weten wat wij doen
aan certificering?

Roy Dikkers
053 - 574 16 86
roy.dikkers@roxit.nl