Privacy Policy

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De soorten persoonsgegevens die Visma met betrekking tot u verwerkt, kunnen de volgende zijn:

 • Persoonlijke basisinformatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en demografische informatie

 • Informatie met betrekking tot de gebruiker en het webverkeer zoals inloggegevens, gebruikersnaam en IP-adres

 • Financiële informatie zoals informatie die verband houdt met facturen

 • Content die u geüpload of verstrekt heb zoals foto's, opmerkingen, artikelen en video's

 • Statistieken die aantonen hoe gebruikers onze software gebruiken en de door ons aangeboden content gebruiken

 • Bij solliciaties verstrekte informatie

Voor de in het onderdeel "Waarom we persoonsgegevens verwerken" genoemde doeleinden verwerkt Visma Roxit geen gevoelige persoonsgegevens over u. 

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Over het algemeen verzamelt Visma Roxit persoonsgegevens rechtstreeks van u of van anderen met onze klant verbonden personen. Als de klant waarvoor u werkt producten of diensten van Visma afneemt van een partnerbedrijf van Visma kunnen we informatie over u verzamelen via dat partnerbedrijf. 

Wanneer u websites van Visma gebruikt en via e-mail met ons in contact bent, maken we ook gebruik van cookies en andere traceertechnologieën voor het optimaliseren van uw ervaring van Visma Roxit, onze producten, en onze sites. Zie ons cookiebeleid (onder aan deze pagina) voor meer informatie. 

In sommige gevallen kunnen we ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Deze bronnen kunnen externe aggregatoren van gegevens, marketingpartners van Visma, openbaar bronnen of sociale netwerken van derden zijn. 

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring van Visma Roxit is van toepassing wanneer Visma Roxit en de hiermee verbonden ondernemingen (Visma) uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken wanneer u contacten met ons onderhoudt, zoals:

Aankoop en levering

 • Faciliteren van klantorders, overeenkomsten, betalingen

 • Rechtstreeks aanbieden van diensten aan u, zoals e-learning, webinars en rapporten enz.

 • Op verzoek aan klanten vertrekken van offertes voor producten en diensten

 • Aanmaken en faciliteren van accounts voor gebruikers van onze diensten

Ondersteuning en verbetering

 • Verbeteren en (verder) ontwikkelen van de kwaliteit, functionaliteit en gebruikerservaring van onze producten, diensten en de sites van Visma

 • Aanbieden van klantondersteuning voor onze producten en diensten

 • Exploiteren van gebruikerscommunicties voor opleidingsdoeleinden en het mogelijk maken van interactie tussen gebruikers en Visma Roxit

Beveiliging

 • Opsporen, verhelpen en voorkomen van bedreigingen en misbruik van de beveiliging en het uitvoeren van onderhoud en verwijderen van bugs. 

Marketing

 • Beheren van marketingvoorkeuren en sturen van marketingcontent

 • Aanmaken van belangstellingsprofielen voor het promoten van relevante producten en diensten (profilering)

Recruitment

 • Het beheer van recruitmentprocessen en het verwerken van sollicitaties

 • Ingediende documenten evalueren, sollicitatiegesprekken voeren en referenties opvragen

Informatie met betrekking tot hoe persoonsgegevens in een van ozne vele diensten verwerkt worden is te vinden in de betreffende verwerkersovereenkomst voor die dienst. In dergelijke gevallen handelt Visma Roxit als gegevensverwerker en verwerkt de gegevens namens en in overeenstemming met de instructies van de klant. Neem voor meer informatie hierover contact op met de accountmanager voor die specifieke dienst. 

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van diverse wettelijke grondslagen.

Overeenkomst met u

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridisch bindend contract met u. Dit zal doorgaans het geval zijn wanneer u op een vacature bij Visma Roxit solliciteert. Het verwerken van uw persoonsgegevens zoals een CV, sollicitate en referenties is noodzakelijk voor Visma Roxit voor het behandelen van sollicitaties van werkzoekenden alvorens met hen in contact te treden. 

Uw toestemming

Visma Roxit kan u persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. Nadat u uw toestemming hebt gegeven kunt u deze altijd weer intrekken.

Gerechtvaardigd belang

Visma Roxit heeft een gerechtvaardighd belang wanneer we uw gegevens verwerken voor beveiligings-, ondersteunings-, en verbeteringsdoelenden, of wanneer u handelt als contactpersoons/lead voor onze bestaande en potentiële klanten, waoonder in de klantenservice. Uw persoonsgegevens worden vanuit een zakelijke perspectief verwerkt waarvan we geloven dat deze niet in strijd is met uw privacyrechten of -vrijheden. 

Daarnaast verwerkt Visma Roxit gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang wanneer u zich aanmeldt voor een webinar, rapporten of andere content van onze webpagina's downloadt en gebruik maakt van onze Visma Roxit communities. Het gerechtvaardigde belang bestaat in het aan u kunnen verstrekken van correcte content, houden van webinars, uitvoeren van marketingactiviteiten en administreren van uw verzoeken. Lees meer over hoe Visma Roxit uw persoonsgegevens verwerkt voor marketingdoeleinden op basis van gerechtvaardigd belang en over uw rechten wanneer wij uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden verwerken, onder de kop genaamd "marketing" in deze privacyverklaring.  

Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld? 

Binnen de Vismagroep

Omdat Visma uit vele verschillende dochterondernemingen bestaat, is het belangrijk voor ons dat we u de best mogelijke integrale ervaring kunnen bieden. Om het overzicht en het inzicht te kunnen houden kan Visma Roxit uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven in de Vismagroep 

Buiten de Vismagroep

Ook kan Visma Roxit uw persoonsgegevens met externe partijen delen in de volgende kaders:

Gebruikerscommunities van Visma Roxit

Wanneer u een post, opmerking of iets dergelijks op de gebruikerscommunities van Visma Roxit of op andere fora op sites van Visma Roxit plaatst, kan dergelijke informatie gelezen en gebruik worden door iedereen die toegang tot dergelijke fora heeft. Visma Roxit is niet verantwoordelijk voor informatie die u op dergelijke fora of sites van Visma Roxit plaatst. 

Zakenpartners

Visma Roxit kan uw persoonsgegevens met onze partners delen wanneer dit vanuit een zakelijk perspectief gerechtvaardigd is én in overeenstemming met toepasselijke privactwetgeving. 

Overheidsinstanties

De politie en andere autoriteiten kunnen om toegang tot persoonlijke informatie van Visma Roxit verzoeken. In dergelijke gevallen zal Visma Roxit de gegevens uitsluitend ter beschikking stellen wanneer er een rechterlijk bevel of soortgelijke order is om dit te doen. 

Wanneer maken we gebruik van verwerkers? 

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Visma Roxit gebruik van verwerkers. Deze verwerkers zijn doorgaans verkopers van clouddiensten of andere IT-hostingdiensten. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van verwerkers zal Visma Roxit een verwerkersovereenkomst aangaan om uw privacyrechten te kunnen waarborgen. Als verwerkers buiten de EU/EER gevestigd zijn, zorgt Visma Roxit er ten behoeve van u voor dat er wettelijke grondslagen voor dergelijke internationale overdrachten bestaan, onder andere door het gebruik van de modelclausules van de EU. 

U kunt altijd om een overzicht van en nadere informatie over verwerkers van Visma Roxit verzoeken. Zie het laatste onderdeel van deze verklaring voor het opnemen van contact met Visma Roxit. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Visma Roxit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Wanneer we uw persoonsgegevens op een andere wettelijke grondslag verwerken, zoals een gerechtvaardigd belang, worden deze gegevens zolang bewaard als nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking. 

Daarom kan het zijn dat uw persoonsgegevens onder diverse soorten bewaarbeleid kunnen vallen, afhankelijk van het soort gegevens en het doel van het verzamelen ervan. Hier volgen enkele voorbeelden:

Bij het werven van personeel zal Visma Roxit uw persoonlijke informatie zoals een CV, sollicitatie en andere documenten vernietigen wanneer het wervingstraject is afgerond, doorgaans uiterlijk 6 maanden na de uiterste inzenddatum van de sollicitatie, tenzij anders met u overeengekomen.

Een ander voorbeeld is contactinformatie die word opgeslagen voor marketingdoeleinden, met inbegrip van potentiële klanten of geïnteresseerden. Dergelijke persoonsgegevens worden uiterlijk 24 maanden na de laatste geregistreerde activiteit vernietigd. 

Neem voor nadere informatie over verwijdering contact op met Visma Roxit via privacy@roxit.nl 

Hoe worden uw gegevens beschermd? 

Visma Roxit heeft twee data protection managers toegewezen die aangestuurd worden door de Visma Gegevensbeschermingsraad (Visma Data Protection Council). Zij zien toe op de uitvoering en naleving van beschermings- en privacymaatregelen zoals vastgeleged in o.a. de AVG en de e-privacyverordering. 

Daarnaast beschikt Visma Roxit over een ISO 27001:2017 certificaat, voldoen relevante applicaties aan ISO 16175:2020, en worden applicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van DigiD ieder jaar getoetst door middel van een ICT-Beveiligingsassessment DigiD. 

Wat zijn uw rechten?

Basisrechten

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens door het indienden van een verzoek om een overzicht van de persoonsgegevens die we van u verwerken en u kunt het recht hebben op overdraagbaarheid van gegevens (gegevensportabiliteit). Ook hebt u het recht om Visma Roxit te verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te rectificeren. 

Daarnaast heb u het recht om, in overeenstemming met deze privacyverklaring of andere voor een dienst specifieke voowaarden, om verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking te verzoeken en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij verzoeken u om gebruik te maken van privacy@roxit.nl voor het indienen van verzoeken als genoemd in dit onderdeel. 

Ten slotte heeft u ook het recht om een klacht met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Marketing en profilering

Legitiem belang

​​​​​​​Wanneer u contacten onderhoudt met Visma Roxit, bijvoorbeeld door het bezoeken van webpagina's van Visma Roxit, het downloaden van content, het volgen van webinars of als deel van het gebruik van diensten van Visma Roxit, zal Visma Roxit uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. Een van de legitieme belangen van Visma Roxit is de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Visma Roxit verwerkt uw persoonsgegevens om u te verstrekken van relevante, op uw voorkeuren gebaseerde content, door middel van direct marketing op sociale mediaplatforms en emals, webpagina's of in een dienst van Visma Roxit. De verwerkers persoonsgegevens zijn geaggregeerde gegevens over u, zoals IP-adres, interesses (waar u op geklikt hebt enz.), gebruikersnaam en apparaat. Visma Roxit zal deze informatie ook kunnen combineren met informatie over de klantrelatie die wij eventueel met uw bedrijf hebben. 

Het doel van de profilering is om u maatwerk marketing te leveren, uw gebruikerservaring met onze diensten/websites te verbeteren en producten te leveren waar onze klanten tevreden over zijn. De diensten van Visma worden over het algemeen gebruikt als hulpmiddelen voor werkgerelateerd doeleinden, en uw gedrag in deze hulpmiddelen zegt weinig over uw persoonlijke leven. Er worden geen gevoelige gegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden daarom vanuit een zakelijk perspectief verwerkt op een manier die naar onze mening niet in strijd is met uw vrijheden en rechten als individu. 

Visma Roxit gebruikt email als een instrument om marketingdoeleinden te communiceren, echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de nationale wetgevinging (indien nodig). Als u toestemming gegevens hebt zult u altijd de mogelijkheid hebben om u zich hiervoor af te melden als hieronder beschreven, of wanneer u een email ontvangt die marketing bevat. 

Recht om uit te schrijven van marketingcommunicatie 

U hebt het recht om zich af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van Visma Roxit en het onderwerp zijn van profilering, en kunt dit doen door:

 • de instructies voor afmelding in de relevante marketingcommunicatie te volgen; of

 • uw voorkeuren in het betreffende onderdeel "account bijwerken" te wijzigen, wanneer u een account bij Visma Roxit hebt; of

 • contact met ons op te nemen door het sturen van een email naar privacy@roxit.nl; of

 • door gebruik te maken van de toepasselijke tool voor abonnementsbeheer

Ook hebt u ten allen tijde de mogelijkheid om u door middel van uw browserinstellingen aan of af te melden voor cookies op een bepaalde webpagina. 

Houd er rekening mee dat zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie u nog steeds administratieve mededelingen van Visma Roxit kunt ontvangen, zoals opdrachtbevestigingen en noodzakelijke kennisgevingen voor het beheer van uw account of van de aan klanten verleende diensten.

Wijzigingen

Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig door te lezen. Wanneer we significante wijzigingen in onze verklaring aanbrengen die een materiële wijziging van onze privacypraktijken betekenen kunnen we u ook met andere middelen hiervan op de hoogte stellen, zoals door het sturen van een email of het plaatsen van een aankondigingen op onze bedrijfswebsite en/of sociale mediapagina's voordat de wijzigingen van kracht worden. 

De privacyverklaring wordt periodiek herzien en wijzigingen worden geaccordeerd door de gegevensbeschermingsraad van Visma. Voor het laatst bijgewerkt op: 12-04-2023.

Hoe u in contact met ons komt

Visma is een Europees bedrijf, met grensoverschrijdende rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Visma levert software en diensten aan particuliere en overheidsbedrijven in Europa. Visma's hoofdkantoor is gevestigd in Oslo. 

Alle belangrijke besluiten met betrekking tot privacy bij Visma worden op bedrijfsniveau genomen door de Gegevensbeschermingsraad van Visma, onder toezicht en voorzitterschap van de Functionaris voor Gegegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO). Voor Visma Roxit geldt dat de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

Visma Roxit BV
Hanzelaan 272
8017 JJ Zwolle
Telefoonnummer: 088 - 2173 400

We stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen over onze privacyverklaring hebt of zorgen hebt over uw privacy of een mogelijk inbreuk op uw privacy verdenkt, stuur deze dan naar privacy@roxit.nl.

We zullen uw verzoeken of klachten vertrouwelijk behandelen. Onze vertegenwoordiger zal contact met u opnemen om in te gaan op uw zorgen en de opties voor het oplossen hiervan uiteen te zetten. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat klachten tijdig en op de juiste wijze opgelost worden. 

 

 

Cookiebeleid Visma Roxit

Wat zijn cookies?

Visma Roxit gebruikt digitale volgtechnologieën om informatie te verzamelen over de bewegingen op onze websites en hoe bezoekers met ons omgaan. Dit doen we om de prestaties van onze websites te meten en interessante inhoud aan te bieden. 

Om een bezoeker tijdens het hele bezoek te identificeren en bezoekers bij opeenvolgende bezoeken te herkennen, laat onze website een klein bestandje achter (een cookie) in de internetbrowser van de bezoeker. 

Cookies identificeren op unieke wijze een bepaalde browser of apparaat. Door gebruik te maken van cookies kan Visma Roxit de ene bezoeker van de andere onderscheiden en individueel behandelen. 

Waarom gebruikt Visma Roxit cookies? 

Geanonimiseerde statistieken

Het bezoeken van de website genereert geanonimiseerde gegevens die Visma Roxit gebruikt om onze website te verbeteren. Bij het gebruik van cookies op deze manier verzamelen of verwerken wij geen persoonsgegevens. In plaats daarvan gebruiken we geanonimiseerde statistieken om betere beslissingen te nemen. 

Meer specifiek beschrijven de geanonimiseerde gegevens de algemene activiteit en prestaties van onze website. Visma Roxit meet bijvoorbeeld hoeveel van onze bezoekers ons cookiebeleid lezen. Als uit de statistieken blijkt dat er weinig lezers zijn, zullen we dit gebruiken om te beoordelen of het beleid elders op de website moet worden verplaatst om het beter zichtbaar te maken.

Een ander voorbeeld is dat we geanonimiseerde gegevens gebruiken om te meten welke delen van onze pagina's populair zijn onder bezoekers door heatmaps te maken op basis van bezoekersactiviteit. De analyse wordt gebruikt om inhoud te ordenen of om te zorgen voor meer logische functionaliteit op onze websites. We gebruiken ook cookies om terugkerende bezoekers op onze websites te detecteren en ze bloot te stellen aan wat ze tijdens hun laatste bezoek leuk leken te vinden. 

De geanonimiseerde gegevens die we verzamelen omvat:

 • informatie over typen browser en apparaat

 • geografische informatie beperkt tot stad

 • gebruikersgedrag op de website, d.w.z. de reis van referentiesite naar bestemmingspagina naar exitpagina, of pagina's zijn gescrolld en hoe ver, of video's zijn afgespeeld en hoe lang, op welke links is geklikt

Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen we de populariteit van onze content meten en beslissen in welke richting we onze websites verder moeten ontwikkelen, zowel qua technische evolutie als qua inhoud. 

De anonieme gegevens worden met geen enkele derde partij gedeeld, behalve onze onderaannemers bij het plaatsen en beheren van cookies, waaronder Google Analytics. De anonieme gegevens zijn onderworpen aan beveiligings- en privacynormen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van of bezoekers ons toestemming geven - opt-in/opt-out volgens de voorkeuren op websites - kan het gebruik van cookies ook de verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers omvatten. Meer specifiek, met toestemming van bezoekers zouden we emailadressen van bezoekers kunnen gebruiken om hun activiteiten te koppelen aan hun identiteit. 

Op basis hiervan zou Visma Roxit persoonsgegevens kunnen gebruiken om te registreren wat de individuele bezoeker nastreeft. Deze voorkeuren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bezoekers relevante inhoud op onze websites te zien krijgen. Kortom, om Visma Roxit content te laten personaliseren. 

De persoonsgegevens die wij in de verband verwerken zijn onder meer:

 • emailadres, naam en bedrijf

 • werkgevers belangrijkste informatie

 • waarschijnlijke interesses op basis van geregistreerde bewegingen op de website 

Persoonlijke gegevens worden met geen enkele derde partij gedeeld. 

Hoe kan ik cookies vermijden? 

Door gebruik te maken van de instellingsfunctionaliteit in uw browser kunnen bezoekers cookies blokkeren. Dit heeft echter invloed op de prestaties van Visma Roxit websites. 

Bezoekers moeten de onderstaande links volgen als ze willen lezen hoe cookies kunnen worden beheerd in enkele van de meest populaire browsers:

Ik wil niet worden onderworpen aan cookies die mijn persoonlijke gegevens verwerken

De meeste efficiënte manier om deze cookies te beheren is via de browserinstellingen. 

Heeft nu naar aanleiding van dit cookiebeleid vragen over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met ons via privacy@roxit.nl. 

​​