Fundament biedt letterlijk het fundament voor Rx.Mission én andere Taakspecifieke applicaties (TSA’s)

Bij de bouw van Rx.Mission was meteen duidelijk dat de architectuur op Common Ground gebaseerd moest worden. Zo hebben we de ZGW-onderlaag (Zaakgericht Werken) toegepast onder Rx.Mission. Deze onderlaag, bestaande uit de 7 registratiecomponenten van de standaard plus de Api's, heeft Visma Roxit gebouwd en heet Fundament.

Meervoudig inzetbaar 

We leveren Fundament standaard mee met onze VTH-oplossing Rx.Mission. In zekere zin is Fundament onzichtbaar voor de gebruiker, want de gebruiker ziet alleen Rx.Mission die op zijn beurt zaken, documenten en besluiten in Fundament opslaat. Maar Fundament biedt wel degelijk andere belangrijke mogelijkheden zoals het koppelen met andere applicaties. Zo kan bijvoorbeeld DigEplan een document bevragen, bewerken en de nieuwe versie opslaan in Fundament. En zo zijn we ook bezig met andere partijen die op Fundament willen aansluiten. Fundament is tevens goed in te zetten als basis voor duurzame toegankelijkheid zoals voor de (nieuwe) module Archiefbeheer onder Rx.Mission en MOOR. In de toekomst zal Visma Roxit zeker andere Taakspecifieke applicaties (TSA's) gaan leveren op basis van Fundament, zoals Rx.Open.

Wat zijn de voordelen van Fundament? 

  • Fundament voldoet aan de specificaties van VNG en daarmee heeft het de voordelen van Common Ground. Om enkele voordelen te noemen:  Eenvoudig om andere applicaties aan te sluiten; automatisch aansluitend op de gemeentelijke selectielijsten; moderne technologie en eigenaarschap van de data.  

  • Specifiek voor Fundament is dat het SaaS-gebaseerd waardoor het toelaten van nieuwe klanten en applicaties eenvoudig is en zonder dat ingewikkelde installatieprocedures nodig zijn.  

  • Fundament is al in productie en wordt daar door verschillende klanten gebruikt voor het afhandelen van VTH-processen. Nieuwe organisaties en applicaties toevoegen aan Fundament is dus al mogelijk in productie-omgeving 

  • Tevens besteden we veel aandacht aan privacy en veiligheid. De datasets van klanten zijn strikt gescheiden en we maken geen gebruik van de mogelijkheid van het opslaan van BSN’s die ZGW biedt.  

  • Tenslotte heeft Visma Roxit bij de ontwikkeling van fundament veel aandacht besteed aan performance van alle componenten. De documentopslag is zo gemaakt dat er zo min mogelijk vertaalslagen zijn bij het opslaan en ophalen van de documentinhoud zodat het werken met documenten snel gaat. Ook wordt de opslag van vele grote documenten ondersteund. In combinatie met alle andere performancemaatregelen zorgt dit voor een goede gebruikerservaring. 

Fundament inzetten voor andere applicaties? 

Mocht u Fundament willen inzetten voor andere applicaties dan Rx.Mission, misschien zelfs als organisatiebrede ZGW-onderlaag, dan zien wij daar zeker mogelijkheden toe. Wellicht kunnen we die gezamenlijk uitwerken. Neem daarvoor contact op met johannes.battjes@roxit.nl,

Stel gerust u vragen aan

Johannes Battjes
088 217 34 00
johannes.battjes@roxit.nl